Politica datelor personale conform GDPR

In 25 mai 2018 a devenit aplicabil L 119/1 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Dat fiind domeniul de activitate al societatii noastre printre care se afla organizarea de training-uri, evenimente, workshop-uri, seminariii etc. este necesara prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in functie de necesitatea si complexitatea proceselor aferente serviciilor solicitate si oferite.
Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adrese de email, telefon, conturi de social media.

Principiile noastre de securitate sunt cele trei elemente care constituie baza politicii de securitate, prin care va asiguram ca datele personale sunt prelucrate in siguranta:

 • confidentialitate – fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal al societatii, respectiv fiecare canal de comunicare pe care societatea noastra il foloseste este secretizata si securizata;
 • integritate – datele cu caracter personal ajung doar la persoanele autorizate, prin intermediul canalelor de comunicare si a nodurilor de prelucrare in forma autentica, originala;
 • disponibilitate – informatiile si datele cu caracter personal sunt puse la dispozitia persoanei vizate, in conformitate cu legislatia internationala, europeana si locala.

Avand obligatia si dorinta de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile si mijloacele utilizarii datelor cu caracter personal: motivul principal al constituirii politicii datelor personale, este asigurarea nivelului de protectie optim a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel va informam cum protejam datele personale si cum ne conformam prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor .

Procesarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre consta in colectarea, prelucrarea, pastrarea datelor determinate de urmatoarele scopuri prin mijloacele necesare, dupa cum urmeaza:
- Administrativ in vederea administrarea si managementul inscrierii si participarii la training-urile, evenimentele, workshop-urile, seminariile organizate de societatea noastra

- Informativ – informarea cu privire la programele noastre de training-uri, evenimente,workshop-uri, seminarii, etc. prin mediul electronic: e-mailuri personale si de grup, mesaje text tip GSM, reţele de socializare. posta directa, apeluri telefonice, online marketing, site web, cookie-uri.

- Financiar-contabile-emitere comenzi, facturi, proforme, documente justificative de plata si alte documente prevazute de legislatia in vigoare din Romania si Uniunea Europeana.

 • Informarea persoanelor vizate despre desfasurarea programelor de formare.
 • Trimiterea si primirea formularelor necesare derularii activitatii- Comunicarea între operator, părţile terţe şi persoanele vizate.
  Indeplinirea obligatiilor operatorului SC INITIAL SRL către autoritaţile competente (părţile terţe)
  - Marketing direct si indirect – pentru programele viitoare de training-uri, evenimente, workshop-uri, seminarii si alte activitati organizate de societatea noastra
 • Realizare de profiluri in sistemele informatice si letrice prin mijloace automatizate si umane pentru o informare, comunicare si marketing personalizat
 • Scopuri statistice si de raportare – prelucrare, pastrare, analizare si evaluare a acestor date de catre operator si persoane terte
 • Scopuri legate de securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta (SSM, PSI).
 • Scopuri legate de securitatea fizica, conform Legea 333/2003 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru oferirea serviciilor noastre, cat mai apropiate de interesele dvs., putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor Dumneavoastra, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine cont de optiunile Dumneavoastra.

In vederea asigurarii proceselor ce tin de datele cu caracter personal si respectarea respectarea prezentei politicii de securitate , am numit un reprezentant din cadrul companiei noastre, care supervizeaza procesul de prelucrare a datelor personale, respectiv actioneaza atunci, cand situatia necesita acest lucru.

Aveti posibilitatea sa solicitati informatii, sa verificati si sa modificati oricand acordurile existente referitoare la datele personale ale Dumneavoastra solicitand acest lucru pe adresa de e-mail: [email protected]cristianfertea.ro.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, societati de curierat sau servicii postale, alte institutii financiar-bancare imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari din Romania

Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, respectiv, pre- si postcontractuale, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile persoanelor, carora prelucram datele cu caracter personal, sunt:

 • Dreptul la informare – se pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare – se pot rectifica datele personale inexacte sau se poti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – se pot obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care se contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – persoanele fizice de pot opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se pot primi, in anumite conditii, datele personale pe care le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – se poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului. Se poate revoca consimtamantul. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si se poate contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea a unei solicitari pe adresa noastra de e-mail [email protected]

 

Termeni și Condiții

 

Acceptarea utilizării site-ului

Prin utilizarea portalului acceptați implicit să respectați „Termenii și Condițiile” proprietarului site-ului, respectiv S.C. INIȚIAL S.R.L., CUI R13994882, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/903/2001.
Utilizarea portalului, respectiv a informațiilor și conținutului acestuia implică acceptarea necondiționată din partea dvs. a Termenilor și Condițiilor.

Înregistrarea ca utilizator

a) Pentru a deveni utilizator înregistrat și a consemna accepțiunea dvs. cu privire la „Termeni și Condiții” este suficient să completați corect și complet formularul de înregistrare al site-ului.
b) În cazul furnizării de date incomplete, eronate, sau neconforme cu realitatea,
S.C. INIȚIAL S.R.L. are dreptul să suspende sau să desființeze contul dvs. și să refuze toate solicitările curente sau viitoare de folosire a portalurilor administrate de S.C. INIȚIAL S.R.L.
S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza înscrierea în portal ca utilizator a unor persoane fizice sau juridice fără a fi nevoită să ofere vreo explicație vis-a-vis de aceste refuzuri.

Descriere servicii

Portalul oferă utilizatorilor acces la informații și instrumente online cum ar fi: cursuri organizate, forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, conținut personalizat.

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că aceste servicii includ publicitate, diverse anunțuri, mesaje administrative și că aceste mesaje sunt implicite calității de membru al portalului, neexistând opțiunea de a renunța la astfel de mesaje.

S.C. INIȚIAL S.R.L. va putea derula campanii publicitare și promoții în cadrul portalului și va trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

Legături cu alți furnizori de informații sau servicii

Portalul poate furniza, sau terțe părți pot furniza link-uri (legături) către alte site-uri World Wide Web. Utilizatorul este de acord că firma S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este reponsabilă de informațiile găsite prin intermediul acestor legături, nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, produs sau alte materiale identificate, și/sau prin aceste legături.

Utilizatorul este de asemenea de acord că S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate, achiziționarea de bunuri sau servicii , găsite prin intermediul legăturilor (link-uri).

Responsabilitatile utilizatorilor

Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de companie.

Vă obligați să nu încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate); să nu publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatați material nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipoziție de S.C. INIȚIAL S.R.L. prin intermediul portalului. Pentru încălcarea acestor condiții sunteți pasibili de despăgubiri către S.C. INITIAL S.R.L. Dacă consideră de cuviință,S.C. INIȚIAL S.R.L vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale S.C.INIȚIAL S.R.L. de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Dacă S.C. INIȚIAL S.R.L. consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul acestor condiții. S.C. INIȚIAL S.R.L. poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul portalului și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile portalului. Mai mult, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului.

Este strict interzis să legați acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aveți permisiunea noastră scrisă. Am putea accepta unele legaturi, dar S.C. INIȚIAL S.R.L. nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate.
Nici un e-mail nesolicitat nu poate fi trimis către acest site sau prin acest site.

Este politica noastră să nu acceptăm sau să nu luăm în considerare idei, sugestii sau materiale nesolicitate. Nu trimiteți niciodată nici un fel de astfel de material. Dacă încălcați această reglementare, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi vor fi proprietatea noastră liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane; vom putea folosi aceste materile în orice scop, incluzând publicitatea, promoții, fără a fi obligați să plătim compensanții sau orice altfel de obligații nimănui.
Pentru toate pagubele cauzate firmei
S.C. INIȚIAL S.R.L. și partenerilor acesteia prin folosirea serviciilor portalului www.academiasuccesului.ro încălcarea drepturilor unei terțe persoane, vă obligați să suportați plata despăgubirilor stabilite de comun acord sau, dupa caz, de instanțele de judecată competente.

Responsabilitățile/limitarea responsabilității S.C. INIȚIAL S.R.L.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori și nu girează ofertele exprimate de către utilizatori. S.C. INIȚIAL S.R.L. acționează ca un factor pasiv în distribuția și publicarea informațiilor pe portal furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans informațiile publicate.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzătoare față de utilizator sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului respectiv prin intermediul S.C. INIȚIAL S.R.L.

Corespondența, contractele, participarea la promoțiile și campaniile de publicitate găsite pe sau prin intermediul portalului, inclusiv părți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții etc. sunt numai în responsabilitatea utilizatorului și a companiilor proprietare ale campaniilor. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este răspunzătoare și nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații stabilite cu companiile care derulează campanii publicitare pe portalul apartinand S.C. INIȚIAL S.R.L.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pierdere materială, morală sau de orice altă natură, rezultată ca urmare a deciziilor și contractelor încheiate în baza informațiilor de pe portal.

c) S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă de conținutul și efectele oricărei întelegeri între utilizatorii portalului cursuri-autorizate.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi trasă la răspundere sau vinovată de exactitatea, utilitatea sau disponibilitatea oricăror informații transmise prin intermediul portalului, și nu va fi responsabilă de nici o decizie comercială sau investițională luată pe baza unor astfel de informații.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate față de furnizarea unor informații incorecte pe site-urile sale sau față de întârzierile care pot apărea. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu are nici o responsabilitate în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informațiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe companiei. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor S.C. INIȚIAL S.R.L., întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.
În nici o circumstanță
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui site, a oricăror site-uri legate la acest site sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste site-uri.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție, în mod expres nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mailul trimis de la academiasuccesului.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

S.C. INIȚIAL S.R.L. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site și care voluntar furnizeaza aceste informații. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. poate aduna și păstra informații referitoare la persoana de contact. Aceste informații pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile noastre sau ale clienților noștri, în orice moment. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră și să renunțăm la dreptul de a vă contacta. Puteți face acest lucru contactându-ne la adresa [email protected]

Utilizarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legatură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CONTUL DE E-MAIL, PAROLA ȘI SECURITATEA ACESTUIA

După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul sau adresa de e-mail care i-au fost alocate. Totodată este răspunzător de utilizarea înregistrării sale, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acceptul utilizatorului. Utilizatorul se obligă să sesizeze orice utilizare neautorizată a parolei și înregistrării sale.
În cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive,
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

Utilizatorul se obligă să folosească butonul de ieșire din contul său, la părăsirea portalului. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru nici o pagubă materială, morală sau de orice natură provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către utilizator.
S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul, dacă consideră de cuviință, de a bloca parola, contul , utilizarea serviciilor sale către utilizatori, scoate și a șterge orice material și informatie din portal, pentru orice motiv. De asemenea poate întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor cu sau fără o notificare prealabilă.

În calitate de utilizator al portalului declarați că înțelegeți și sunteți de acord și cu urmatoarele prevederi:

Utilizarea serviciilor site-urilor S.C. INIȚIAL S.R.L. se face pe propria dvs. răspundere. Acest site și materialele aferente sunt oferite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție că serviciile vor împlini toate cerințele și pretențiile dvs., că serviciile vor fi neîntrerupte, sigure, la timp, fără erori că rezultatele ce se vor obține din folosirea portalului, a informațiilor și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere că orice eroare va fi remediata.

Singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut sunteți dvs.

Prevedei finale

Dacă vreo prevedere din „Termeni și Condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termenilor și conditiilor”, acestea rămânând în vigoare. Acești „Termeni și Condiții” constituie în întregime un acord încheiat între utilizator si S.C. INIȚIAL S.R.L. în privința utilizării portalului (site-ului).

Aceste condiții și termeni pot fi modificate de S.C. INIȚIAL S.R.L. la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Utilizatorul poate citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.
Prezentul acord constituie unica convenție dintre utilizator și
S.C. INIȚIAL S.R.L. și reglementează folosirea de către utilizator a serviciilor site-ului S.C. INIȚIAL S.R.L., impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre utilizator și S.C. INIȚIAL S.R.L. sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a contractului).
Contractul și relațiile dintre utilizatori și
S.C. INIȚIAL S.R.L. sunt guvernate de legile aplicabile în România.
Întregul conținut al acestui site www.academiasuccesului.ro –imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea
S.C. INIȚIAL S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Ați luat la cunoștință și sunteți de acord ca orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul portalului este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi.

Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de companiile ce conduc campanii publicitare în cadrul portalului.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.academiasuccesului.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autoritaților competente. Orice conflict apărut între compania S.C. INIȚIAL S.R.L. și utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă între cele două parți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.
Fiind de acord cu aceste Termene și Condiții utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.
La cererea expresa a unor autorități ale Statului Român (cum ar fi Poliția, Procuratura sau alte autorități)
S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit utilizator precum și la activitățile pe care le acesta le-a desfășurat prin intermediului portalului.

 

Politica de confidențialitate

 

Intimitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am dezvoltat această politică pentru ca să înțelegeți cum vom colecta, folosi, comunica și face uz de informații dvs. cu caracter personal. În continuare vom descrie politica noastră de confidențialitate.

Atunci când accesați site-ul nostru, INIȚIAL SRL va obține anumite informații despre dvs. în timpul vizitei dumneavoastră.

Similar cu alte site-uri web comerciale, site-ul nostru utilizează o tehnologie standard numită „cookies" (a se vedea explicația de mai jos, „Ce sunt cookie-urile?”) și jurnalele de server web, pentru a colecta informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web. Informațiile colectate prin cookie-uri și jurnalele de server web pot include data și ora vizitelor, paginile vizualizate, timpul petrecut pe site-ul nostru, adresa IP și site-urile vizitate chiar înainte și imediat după site-ul nostru.

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un document text foarte mic, care adesea include un identificator unic anonim. Atunci când vizitați un site, acesta solicită computerului permisiunea de a stoca acest fișier într-o parte din unitatea de hard disk, desemnată în mod special pentru cookie-uri. Fiecare site web poate trimite propriul cookie pentru motorul dvs. de căutare în cazul în care setările acestuia permit acest lucru, dar (pentru a proteja intimitatea) motorul de căutare permite unui site să acceseze doar cookie-urile care le-a trimis deja la tine, nu cookie-urile trimise de alte site-uri.

Adresa IP

Adresele IP sunt utilizate de către calculator de fiecare dată când sunteți conectat la Internet. Adresa IP este un număr care este utilizat de computerele din rețea pentru a identifica calculatorul. Adresele IP sunt colectate automat de catre serverul nostru de web, ca parte a datelor demografice și de profil cunoscut sub numele de „date de trafic”, astfel încât datele (cum ar fi paginile web pe care le solicită) pot fi trimise la tine.

Informații de e-mail

În cazul în care alegeți să corespondați cu noi prin e-mail, putem păstra conținutul mesajelor din e-mail, împreună cu adresa de e-mail și răspunsurile noastre. Va punem la dispozitie aceeași protecție pentru aceste comunicații electronice pe care le folosim în menținerea informațiilor primite on-line, e-mail și telefon.

Cum folosim informațiile pe care ni le furnizați?

În general, folosim informațiile personale în scopul administrării activităților noastre de afaceri, furnizarea de servicii pentru clienți și conceperea altor produse și servicii disponibile pentru clienții noștri și potențiali clienți.

INIȚIAL SRL nu va obține informații de identificare personală despre dvs., atunci când vizitați site-ul nostru, cu excepția cazului în care alegeți să ne furnizați astfel de informații, însă nu vor fi vândute sau transferate către terțe părți neafiliate, fără aprobarea utilizatorului.

Putem dezvălui informații atunci când obligați prin lege să facă acest lucru, cu alte cuvinte, atunci când noi, cu bună-credință, credem că legea o impune sau pentru protejarea drepturilor noastre legale.

Cum vă protejăm informațiile?

E-mail nu este recunoscut ca un mediu sigur de comunicare. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteți informații private prin e-mail. Cu toate acestea, acest lucru este permis, dar pe propriul risc.

Unele dintre informațiile pe care se pot introduce pe site-ul nostru pot fi transmise în siguranță, printr-un mediu securizat cunoscut sub numele de „Secure Sockets Layer” sau SSL. Informații despre cardul de credit nu sunt transmisibile prin e-mail.

INIȚIAL SRL poate utiliza programe software pentru a crea statistici sumare, care sunt utilizate pentru astfel de scopuri ca evaluarea numărului de vizitatori la diferitele secțiuni ale site-ului nostru, ce informații sunt de interes, determinarea specificațiilor tehnice de proiectare, precum și identificarea performanțelor sistemului sau zone problematice.

Din motive de securitate pe site si pentru a se asigura că acest serviciu rămâne la dispoziția tuturor utilizatorilor, INIȚIAL SRL utilizează programe software pentru monitorizarea traficului de rețea pentru a identifica încercările neautorizate de a încărca sau de a schimba informații, prin care s-ar provoca daune.

Schimbări ale politicii

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, cu sau fără notificare. Cu toate acestea, vă asigurăm că, dacă schimbăm politica de confidențialitate în viitor, nu vom folosi informațiile personale pe care le-ați trimis în trecut într-un mod care este semnificativ în contradicție cu această politică de confidențialitate, fără acordul dumneavoastră prealabil.

Ne-am angajat să ne conducem afacerea noastră în conformitate cu aceste principii, pentru a ne asigura că confidențialitatea informațiilor cu caracter personal este protejată și menținută.

Disclaimer

 

INIȚIAL SRL nu face nicio declarație, garanție sau asigurări cu privire la exactitatea, moneda sau caracterul complet al conținutului de pe acest site sau orice site-uri legate la acesta

Limitare a Răspunderii

Materialele de pe acest site sunt furnizate „CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚII DE MERCANTIBILITATE, NEINCALCAREA DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ , SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. ÎN NICI UN CAZ INIȚIAL SRL SAU AGENTII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA DE AFACERI, PIERDEREA DE INFORMAȚII, ACCIDENTĂRI SAU DECES) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A MATERIALELOR , CHIAR DACA INIȚIAL SRL A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR PIERDERI SAU DAUNE.

INIȚIAL SRL respect proprietatea intelectuală a altora.

Dacă considerați că proprietatea dvs. intelectuală a fost copiată într-o modalitate care constituie o încălcare a drepturilor de autor și este publicată pe acest site, ne puteți contacta în acest sens. În momentul în care ne contactați, pentru ca plângerea dvs. să fie validă, trebuie să oferiți următoarele informații:

 • O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor care pretinde că acestea îi sunt încălcate.

 • Identificarea materialelor care sunt acuzate că încalcă sau care fac obiectul unei activități de încălcare a drepturilor de autor, pentru a fi șterse.

 • Informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de poștă electronică.

 • O declarație că partea reclamantă „cu bună credință, consideră că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, agentul său, sau de lege”.

 • O declarație potrivit căreia „informațiile din notificare sunt corecte”, și „sub pedeapsă pentru jurământ fals, partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat”.

Informațiile de mai sus trebuie să fie prezentate ca o notificare scrisă, trimisă prin fax sau prin e-mail la următorul contact:

Earnings Disclaimer

 

FIECARE EFORT A FOST FĂCUT PENTRU A REPREZENTA CU ACURATEȚE ACEST PRODUS/SERVICIU ȘI POTENȚIALUL LUI. ÎN CONDIȚII DE CASTIG, NU EXISTĂ NICI O GARANȚIE CĂ VEȚI CÂȘTIGA BANI FOLOSIND TEHNICI ȘI IDEI DIN ACEST MATERIAL SAU DE PE ACEST SITE. INFORMAȚIILE PREZENTATE PE ACEST SITE NU TREBUIE SĂ FIE INTERPRETATE CA O PROMISIUNE SAU GARANȚIE A UNOR CÂȘTIGURI. POTENȚIALUL DE CÂȘTIG ESTE COMPLET DEPENDENT DE PERSOANA CARE UTILIZEAZĂ PRODUSUL NOSTRU, IDEILE ȘI TEHNICILE.

ORICE AFIRMAȚIE FĂCUTĂ DESPRE CÂȘTIGURILE ACTUALE SAU EXEMPLE DE REZULTATE ACTUALE POT FI VERIFICATE PE BAZA CERERII. NIVELUL DVS. DE SUCCES ÎN ÎNCERCAREA DE A ATINGE REZULTATELE MENȚIONATE ÎN MATERIALELE NOASTRE DEPINDE DE TIMPUL PE CARE ÎL ALOCAȚI PROGRAMULUI, IDEILOR ȘI TEHNICILOR MENȚIONATE; FINANȚELOR DVS; CUNOȘTINȚELOR ȘI APTITUDINILOR VARIATE ALE DVS. DIN MOMENT CE ACEȘTI FACTORI DIFERĂ DE LA INDIVID LA INDIVID, NOI NU PUTEM GARANTA SUCCESUL DVS. SAU NIVELUL CÂȘTIGULUI.

ORICARE DIN DECLARATIILE NOASTRE VIITOARE DE PE SITE SAU DE PE ORICE MATERIAL COMERCIAL, SUNT DESTINATE SĂ EXPRIME OPINIA NOASTRĂ VIS-A-VIS DE VENITURILE POTENȚIALE. DIFERIȚI FACTORI VOR FI IMPORTANȚI ÎN STABILIREA REZULTATELOR DVS. ACTUALE ȘI NU GARANTĂM CĂ VEȚI OBȚINE REZULTATE SIMILARE CU ALE NOASTRE. NU SE GARANTEAZĂ CĂ VEȚI AJUNGE LA VREUN REZULTAT ANUME, FOLOSIND IDEILE ȘI TEHNICI NOASTRE DIN MATERIALELE PREZENTATE.

Politica link-urilor externe

 

Site-ul companiei INIȚIAL SRL poate conține link-uri către multe alte site-uri web. INIȚIAL SRL nu poate garanta acuratețea informațiilor găsite pe orice site legat. Link-urile către sau de la site-uri externe care nu sunt deținute sau controlate de INIȚIAL SRL nu constituie o susținere de către INIȚIAL SRL sau oricare dintre angajații săi sponsorii acelor site-uri sau a produselor și informațiilor prezentate acolo.

Politica pentru e-mail

Ne-am angajat să păstrăm adresa dvs. de e-mail confidențială. Noi nu vindem, nu închiriem și nu împrumutăm terților listele noastre de abonați și nu vom furniza niciodată informații personale către o terță persoană, agenție guvernamentală sau companie, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

Vom folosi adresa dvs. de e-mail numai pentru a furniza informații, în timp util, cu privire la INIȚIAL SRL.

INIȚIAL SRL va păstra informațiile pe care le trimiteți prin e-mail, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Acordul CAN-SPAM
În conformitate cu acordul CAN-SPAM, în toate e-mail-urile trimise de organizația noastră se va menționa în mod clar de la cine este e-mail-ul și va furniza informații clare cu privire la modul de contactare a expeditorului. În plus, toate mesajele de poștă electronică vor conține, de asemenea, informații concise cu privire la modul de eliminare a adresei dumneavoastră din lista noastră de corespondență, astfel încât nu veți mai primi nici o comunicare suplimentară pe e-mail de la noi.

Site-ul nostru oferă utilizatorilor posibilitatea de a renunța la primirea comunicărilor de la noi și partenerii noștri, citind instrucțiunile de dezabonare situate în partea de jos a oricărui e-mail primit de la noi.

Utilizatorii care nu mai doresc să primească newsletter-ul sau materialele noastre promoționale pot renunța la primirea acestor comunicări , făcând clic pe link-ul de dezabonare din e-mail sau scriindu-ne la.[email protected]

Dacă aveți orice întrebare adițională, vă rugăm să ne contactați la:
INIȚIAL SRL CLUJ NAPOCA
STR.MEHEDINTI 61
0740336174
[email protected]